Khalidiyah Mall

Khalidiyah Mall

Viewing times

Cinema Details


Address

Al Khalidiyah Mall, Level 2, Mubarak Bin Mohammed Street, Al Khalidiyah - United Arab Emirates

Phone

02-6819444

Email

info@cineroyal.ae


Vox Cinemas Cineroyal Cinemas Novo Cinemas Oscar Cinemas Reel Cinemas CinemaCity Cinemas Roxy Cinemas Star Cinemas